sp4

Bảng phân tuyến loa truyền thanh

Giá:

• Bảng phân 3 tuyến loa.
• Có đồng hồ công xuất báo công xuất tiêu thụ từng tuyến.
• Có áp to mát đóng mở từng tuyến.

PDFPrint

• Bảng phân 3 tuyến loa.
• Có đồng hồ công xuất báo công xuất tiêu thụ từng tuyến.
• Có áp to mát đóng mở từng tuyến.

Please log in to write a review.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ: K4-CT2 Tầng 1, Bắc Linh Đàm,Hoàng Mai, Hà Nội

Email: dtthaigiang@gmail.com

Tel: (04) 3641 4813

Hotline: 0904 969 298 - 098 5555 000

Chi nhánh Thái Bình

Địa chỉ: Số nhà 93 phố Ngô Quang Bích, thành phố Thái Bình

Email: dtthaigiang@gmail.com

Tel: 0363 834 294

Hotline: 0912 491 049

Top of Page