sp15

Bộ phân tần 3 loa thông dụng

- Công xuất phân tần : 200W
- Đường kính dây đồng cuộn BASS : Ө1mm
- Đường kính dây đồng cuộn trung : Ө0,65mm
- Đường ra cho 3 loa :
o 1 loa BASS Ө20cm - Ө25cm
o 1 loa trung Ө12cm – Ө14cm
o 1 loa TREB Ө9cm – Ө10cm

PDFPrint

- Công xuất phân tần : 200W
- Đường kính dây đồng cuộn BASS : Ө1mm
- Đường kính dây đồng cuộn trung : Ө0,65mm
- Đường ra cho 3 loa :
+ 1 loa BASS Ө20cm - Ө25cm
+ 1 loa trung Ө12cm – Ө14cm
+ 1 loa TREB Ө9cm – Ө10cm

Please log in to write a review.

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ: K4-CT2 Tầng 1, Bắc Linh Đàm,Hoàng Mai, Hà Nội

Email: dtthaigiang@gmail.com

Tel: (04) 3641 4813

Hotline: 0904 969 298 - 098 5555 000

Chi nhánh Thái Bình

Địa chỉ: Số nhà 93 phố Ngô Quang Bích, thành phố Thái Bình

Email: dtthaigiang@gmail.com

Tel: 0363 834 294

Hotline: 0912 491 049

Top of Page