sp14

Loa hát văn chuyên dụng

- Công suất 1 loa :
+ 50W cho thùng có loa BASS Ө25cm;
+ 40W cho thùng có loa BASS Ө20cm
- Có loa trung và loa tép nằm dưới gầm loa để chổng rú rít
- Thùng gỗ OKAN INDO – Bọc nỉ, có quai xách
- Kích thước loa:
+ Loa 50W : cao 44cm, rộng 29,5cm, sâu 23cm
+ Loa 40W : cao 38cm, rộng 23cm, sâu 23cm
- Trọng lượng loa
+ Loa 50W : 8kg
+ Loa 40W : 6,5kg

PDFPrint

- Công suất 1 loa :  
+ 50W cho thùng có loa BASS Ө25cm;
+ 40W cho thùng có loa BASS Ө20cm
- Có loa trung và loa tép nằm dưới gầm loa để chổng rú rít
- Thùng gỗ OKAN INDO – Bọc nỉ, có quai xách
- Kích thước loa:
+ Loa 50W : cao 44cm, rộng 29,5cm, sâu 23cm
+ Loa 40W : cao 38cm, rộng 23cm, sâu 23cm
- Trọng lượng loa
+ Loa 50W : 8kg
+ Loa 40W : 6,5kg

Please log in to write a review.
Âm li hát văn 250W 3MLoa liền âm li đàn bầu 60W có vang – 3M
Quay lại: Loa máy hát văn, cúng tế