sp4

Bảng phân tuyến loa truyền thanh

Giá:

• Bảng phân 3 tuyến loa.
• Có đồng hồ công xuất báo công xuất tiêu thụ từng tuyến.
• Có áp to mát đóng mở từng tuyến.

PDFPrint

• Bảng phân 3 tuyến loa.
• Có đồng hồ công xuất báo công xuất tiêu thụ từng tuyến.
• Có áp to mát đóng mở từng tuyến.

Please log in to write a review.
Máy tăng âm truyền thanh 1200w thông dụng
Quay lại: Hệ thống truyền thanh cáp