sp115
sp111

Âm li hát văn HV-500W-8M

- Công xuất máy : 500W.
- STEREO – ECHO – DIGITAL
- 8 cửa micro riêng biệt
- Chỉnh vang vọng bass - treb tép riêng biệt cho từng cửa
- Hệ thống EQULIZER 5 giải tần : 8KHZ - 4KHZ - 1KHZ -250HZ - 32HZ
- 2 cửa vào cho đầu đĩa STEREO
- Kích thước : dài 32cm, rộng 25cm, cao 12cm
- Trọng lượng : 7kg
- Điện vào 220v AC và 12v Ác quy

PDFPrint

- Công xuất máy : 500W.
- STEREO – ECHO – DIGITAL
- 8 cửa micro riêng biệt
- Chỉnh vang vọng bass - treb tép riêng biệt cho từng cửa
- Hệ thống EQULIZER 5 giải tần : 8KHZ - 4KHZ - 1KHZ -250HZ - 32HZ
- 2 cửa vào cho đầu đĩa STEREO
- Kích thước : dài 32cm, rộng 25cm, cao 12cm
- Trọng lượng : 7kg
- Điện vào 220v AC và 12v Ác quy

Please log in to write a review.
Âm li hát văn 250W 3MLoa liền âm li đàn bầu 60W có vang – 3M
Quay lại: Loa máy hát văn, cúng tế