ampli-4m

Âm li hát văn HV-500W-4M

- Công xuất máy : 500W.
- Micro : 5 cửa
- Đầu đĩa vào : 1 cửa
- Hệ thống vang vọng bass-treb điều chỉnh chung
- Hệ thống EQULIZER 5 giải tần : 8KHZ - 4KHZ - 1KHZ -250HZ - 32HZ
- Điện vào 220v AC và 12v Ác quy
- Kích thước máy : dài 28cm, rộng 24cm, cao 10cm
- Trọng lượng : 6.5kg

PDFPrint

- Công xuất máy : 500W.
- Micro : 5 cửa
- Đầu đĩa vào : 1 cửa
- Hệ thống vang vọng bass-treb điều chỉnh chung
- Hệ thống EQULIZER 5 giải tần : 8KHZ - 4KHZ - 1KHZ -250HZ - 32HZ
- Điện vào 220v AC và 12v Ác quy
- Kích thước máy : dài 28cm, rộng 24cm, cao 10cm
- Trọng lượng : 6.5kg

Please log in to write a review.
Âm li hát văn 250W 3MLoa liền âm li đàn bầu 60W có vang – 3M
Quay lại: Loa máy hát văn, cúng tế