250w-3m

Âm li hát văn 250W 3M

- Công xuất máy : 250W.
- Micro : 4 cửa
- Đầu đĩa vào : 2 cửa stereo
- Hệ thống vang vọng bass-treb điều chỉnh chung
- Kích thước máy : dài 24cm, rộng 21cm, cao 8cm
- Trọng lượng : 4.5kg
- Điện vào 220v AC và 12v Ác quy

PDFPrint

- Công xuất máy : 250W.
- Micro : 4 cửa
- Đầu đĩa vào : 2 cửa stereo
- Hệ thống vang vọng bass-treb điều chỉnh chung
- Kích thước máy : dài 24cm, rộng 21cm, cao 8cm
- Trọng lượng : 4.5kg
- Điện vào 220v AC và 12v Ác quy

Please log in to write a review.
Âm li đàn bầu 60W – 3MLoa liền âm li đàn bầu 60W có vang – 3M
Quay lại: Loa máy hát văn, cúng tế