Khách hàng của chúng tôi

Tên đơn vị

Tỉnh/Thành phố

Xã Thụy Văn – Thái Thụy

Thái Bình

Xã An Ấp – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Việt Hùng – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Đông Trà – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Đông Đô – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Song An – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Quỳnh Thị - Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Thanh Tân – Kiến Xương

Thái Bình

Xã Dũng Nghĩa – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Hồng Lý – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Minh Khai – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Quỳnh Nhô – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Tân Bình – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Hòa Bình – Kiến Xương

Thái Bình

Xã An Quý – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Hông Minh – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Bắc Hải – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Quỳnh Hoa – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Vũ Vân – Vũ Thư

Thái Bình

Xã An Hiệp – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Minh Khai – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Nam Hồng – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Thọ Nghiệp – Xuân Trường

Nam Định

Xã Điệp Nông – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Minh Hòa – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Quỳnh Bão – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Hòa Bình – Hưng Hà

Thái Bình

Phường Trần Lãm – Thành phố Thái Bình

Thái Bình

Phường Bồ Xuyên – Thành phố Thái Bình

Thái Bình

Xã An Thái – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Thụy Liên – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Hoa Nam – Đông Hưng

Thái Bình

Xã Vũ Hội – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Nam Cường – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Lô Giang – Đông Hưng

Thái Bình

Xã Chí Hòa – Hưng Hà

Thái Bình

Xã An Thanh – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Thụy Quỳnh – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Hòa Bình – Vũ Thư

Thái Bình

Xã Đông Hoàng – Đông Hưng

Thái Bình

Xã Tây Phương – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Đông Kinh – Đông Hưng

Thái Bình

Xã An Ninh – Tiền Hải

Thái Bình

Xã An Vũ – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Đông Thọ - TP Thái Bình

Thái Bình

Xã Hồng Thái – Kiến Xương

Thái Bình

Thị trấn An Bài – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Minh Tân – Kiến Xương

Thái Bình

Xã Hồng An – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Kim Trung – Hưng Hà

Thái Bình

Thị trấn Kiến Xương – TP Thái Bình

Thái Bình

Xã Vũ Quý – Kiến Xương

Thái Bình

Xã An Cầu – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Đông Các – Đông Hưng

Thái Bình

Xã An Mỹ - Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Thụy Hà – Thái Thụy

Thái Bình

Công ty may Nam Long – TP Thái Bình

Thái Bình

Xã Thụy Việt – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Thụy Bình – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Hùng Dũng – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Quang Lịch – Kiến Xương

Thái Bình

Xã Thái Thọ - Thái Thụy

Thái Bình

Xã Thụy Xuân – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Phúc Khánh – Hưng Hà

Thái Bình

Xã Thụy Dương – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Thượng Hiền – Kiến Xương

Thái Bình

Xã Nam Hải – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Xuân Bắc – Xuân Trường

Nam Định

Xã Đông Phong – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Quỳnh Châu – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Mỹ Lộc – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Nam Hà – Tiền Hải

Thái Bình

Xã Quỳnh Nguyên – Quỳnh Phụ

Thái Bình

Xã Thụy Sơn – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Thụy Hải – Thái Thụy

Thái Bình

Xã Xuân Ngọc – Xuân Trường

Nam Định

Xã Xuần Đài  – Xuân Trường

Nam Định

Xã Xuân Vinh - Xuân Trường

Nam Định

Xã Xuân Kiên - Xuân Trường

Nam Định

Xã Khánh Hải – Yên Khánh

Ninh Bình

Thị trấn Vĩnh Bảo

Hải Phòng

…………………………………………………….

………………

 

Lên đầu

Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ: K4-CT2 Tầng 1, Bắc Linh Đàm,Hoàng Mai, Hà Nội

Email: dtthaigiang@gmail.com

Tel: (04) 3641 4813

Hotline: 0904 969 298 - 098 5555 000

Chi nhánh Thái Bình

Địa chỉ: Số nhà 93 phố Ngô Quang Bích, thành phố Thái Bình

Email: dtthaigiang@gmail.com

Tel: 0363 834 294

Hotline: 0912 491 049

Top of Page